Het Tapijtmuseum functioneert dankzij vrijwilligers, entreegelden, subsidies en steun van het bedrijfsleven. Maar ook veel particulieren dragen het museum een warm hart toe. Zij laten dit blijken door middel van giften. 

Donateur worden? 
Vanaf 7 euro per jaar bent u donateur. U heeft dan het gehele jaar door gratis toegang tot het museum. 

Wilt u donateur worden?
Meldt u dit dan tijdens een bezoek aan het tapijtmuseum of via:
Mevrouw M. Bekendam-van Dalfsen, Tel 06-29386804,
of via info@tapijtmuseum.nl

U kunt uw bijdrage overmaken op (bank)rekening: 
IBAN NL53RABO0321458362 t.n.v. Stichting Vloerbedekkingmuseum.